Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 38/
Ngày ký 28/07/2006
Người ký Hà Văn Thạch
Trích yếu v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định 34/2006/QĐ-UBND ngày 19/7/2006 của UBND tỉnh về ban hành biểu giá thu một phần viện phí
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

QDQPPL_2006_0038.pdf 342(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .