Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Quyết định QPPL
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 23/ 2022/QĐ-UBND
Ngày ký 25/08/2022
Người ký Võ Trọng Hải
Trích yếu Bãi bỏ một phần Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 và Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

QPPL 23.signed.pdf 728(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .