Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Giấy mời
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 375/ GM-UBND
Ngày ký 07/10/2019
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Trích yếu Họp nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 và các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, chính sách HĐND tỉnh về lĩnh vực giáo dục, y tế
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Giấy mời   
Hiệu lực Còn
 
Toàn bộ nội dung:

GM375.signed.pdf 94(Kbytes)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .