6722/UBND-VX1
Chi tiết văn bản
6722/UBND-VX1
V/v giao tham mưu việc ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/11/2023
Người ký Trần Tuấn Nghĩa
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm   Cv-giao-tham-muu-viec-uy-quyen-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-cung-cap-thuoc-cho-cac-co-so-kham-chua-benh-tren-dia-ban-BH.docx
  Cv-giao-tham-muu-viec-uy-quyen-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-cung-cap-thuoc-cho-cac-co-so-kham-chua-benh-tren-dia-ban-BH(28.11.2023_17h32p11)_signed.pdf
 Trở về trang trước