/vbpq.nsf/byNam?OpenView&RestrictToCategory=2023
Năm: 2023 Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

1033/QĐ-UBND08/05/2023UBND tỉnhVề việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2022

1019/QĐ-UBND05/05/2023UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung (lĩnh vực Lâm nghiệp) thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1021/QĐ-UBND05/05/2023UBND tỉnhV/v phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của người quản lý tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Tĩnh

1022/QĐ-XPVPHC05/05/2023UBND tỉnhXử phạt vi phạm hành chính

1025/QĐ-UBND05/05/2023UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát độc lập an toàn môi trường và lập Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) cho các hạng mục thuộc Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

1028/QĐ-UBND05/05/2023UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

2219/UBND-GT05/05/2023UBND tỉnh V/v chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng, gói thầu số 08.XL, Dự án đầu tư xây dựng đường nối Quốc lộ 1 đi Khu du lịch biển Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh

2222/UBND-KT105/05/2023UBND tỉnhV/v đề xuất dự án đầu tư và một số nội dung liên quan đến CCN Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh

2225/UBND-VX205/05/2023UBND tỉnhV/v ủy quyền và giao thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN

2226/UBND-KT05/05/2023UBND tỉnh V/v xử lý kiến nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh

2230/UBND-NC305/05/2023UBND tỉnhV/v góp ý hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND

2231/UBND-VX205/05/2023UBND tỉnh V/v giao thực hiện Báo cáo số 1867/BC-BNV

2237/UBND-NC305/05/2023UBND tỉnh V/v tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư

154/KH-UBND05/05/2023UBND tỉnh Triển khai Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 07/02/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch số 13-KH/TW ngày 28/11/2022 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

155/TTr-UBND05/05/2023UBND tỉnhĐề nghị xác nhận liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”

1014/QĐ-UBND04/05/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm của ngành Y tế theo phương thức tập trung năm 2023 (bao gồm cả phần chưa đấu thầu thành công năm 2022)

2204/UBND-NC304/05/2023UBND tỉnhV/v phối hợp tổ chức lớp cập nhật kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại

5/LCT-UBND02/05/2023UBND tỉnhChương trình công tác tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh

981/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhVề việc điều động công chức

982/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Xuyên

984/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhV/v thu hồi đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn

985/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh”

986/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhVề việc bổ nhiệm cán bộ

987/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Lộc Hà

988/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhV/v Điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Thọ

989/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhV/v Điều chỉnh địa điểm, quy mô diện tích và loại đất sử dụng một số công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thạch Hà

990/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhV/v Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đức Thọ

993/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhVề việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

996/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnh Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023

997/QĐ-UBND28/04/2023UBND tỉnhVề việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng trường THCS Đại Nài ở địa điểm mới”