Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnLịch công tác
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon2/LCT-UBND7/2/2024UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/LCT-UBND4/1/2024UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh
Attachment Icon291/UBND6/11/2023UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 11 năm 2023
Attachment Icon244/UBND3/10/2023UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 10 năm 2023
Attachment Icon196/UBND1/9/2023UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 9 năm 2023
Attachment Icon7/LCT1/7/2023UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 7 năm 2023
Attachment Icon6/LCT5/6/2023UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 6 năm 2023
Attachment Icon12/LCT-UBND1/12/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/LCT-UBND2/11/2022UBND tỉnhChương trình công tác lịch tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/LCT-UBND5/10/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon9/LCT-UBND7/9/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
Attachment Icon8/LCT-UBND1/8/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8
Attachment Icon7/LCT-UBND1/7/2022UBND tỉnhChương trình công tác lịch tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/LCT-UBND1/6/2022UBND tỉnhChương trình công tác thâng 6 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/LCT-UBND1/5/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon4/LCT-UBND9/4/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon3/LCT-UBND1/3/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 03 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/LCT-UBND3/2/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/LCT-UBND1/1/2022UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/LCT-UBND1/12/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/LCT-UBND6/11/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/LCT-UBND30/8/2021UBND tỉnhChương trình lịch công tác tháng 9 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/LCT-UBND30/7/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/LCT-UBND1/7/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/LCT30/5/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/LCT-UBND1/5/2021UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 5 năm 2021
Th
Attachment Icon4/LCT-UBND30/3/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon3/LCT-UBND1/3/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/LCT-UBND1/2/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/LCT-UBND30/11/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .