Hệ thống công báo điện tử tỉnh hà tĩnh
  Liên kết Phân loại văn bảnLịch công tác
 

        Số/Kí hiệuNgày BHCan be sorted ascending or descendingCơ quan BHTóm tắt nội dung
Attachment Icon9/LCT-UBND30/8/2021UBND tỉnhChương trình lịch công tác tháng 9 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/LCT-UBND30/7/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/LCT-UBND1/7/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/LCT30/5/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/LCT-UBND1/5/2021UBND tỉnhChương trình công tác UBND tỉnh tháng 5 năm 2021
Th
Attachment Icon4/LCT-UBND30/3/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon3/LCT-UBND1/3/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 03 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/LCT-UBND1/2/2021UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/LCT-UBND30/11/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/LCT-UBND1/11/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/LCT-UBND29/9/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/LCT-UBND29/9/2020UBND tỉnhChương trình lịch công tác tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/LCT-UBND31/8/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/LCT-UBND31/7/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/LCT-UBND30/6/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/LCT-UBND29/5/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/LCT-UBND3/5/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon4/LCT-UBND31/3/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon3/LCT-UBND29/2/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon2/LCT1/2/2020UBND tỉnhChương trình công tác tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon1/LCT-UBND30/12/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh
Attachment Icon12/LCT-UBND1/12/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon11/LCT-UBND31/10/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon10/LCT-UBND30/9/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon9/LCT-UBND30/8/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon8/LCT-UBND31/7/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon7/LCT-UBND1/7/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon6/LCT-UBND31/5/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 06 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon5/LCT-UBND26/4/2019UBND tỉnh Chương trình công tác tháng 05 năm 2019 của UBND tỉnh
Attachment Icon4/LCT-UBND31/3/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 04 năm 2019 của UBND tỉnh

        
TRUNG TÂM CÔNG BÁO-TIN HỌC UBND TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: Số 1 Đường Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Tĩnh, Điện thoại: 039.3857717 - 039.3858381 .